Komitet Redakcyjny i Rada Naukowa


KOMITET REDAKCYJNY

Prof. zw. dr hab. Bronisław Urban – Redaktor Naczelny
Prof. zw. dr hab. Franciszek Wojciechowski
Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs
Dr Cecylia Langier – Sekretarz Redakcji

RADA NAUKOWA

Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs - Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Bronisław Urban
Prof. zw. dr hab. Franciszek Wojciechowski
Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
Prof. dr hab. Stanisław Gawliński
Prof. dr hab. Henryk Kąkol
Ks. Prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski
Prof. dr hab. Grażyna Rygał
Prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
Prof. dr hab. Jacek Warchala
Dr hab. Krzysztof Śleziński
Dr Jacek Bylica
Dr Agnieszka Herma
Dr Ewa Kochanowska
Dr Cecylia Langier
Dr Anna Pękala
Dr Dorota Siwor
Dr Beata Zajęcka