Wydarzenia
„Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem,
każdy ma swój czas i porę, (...)
niech to dla ciebie będzie drogowskazem,
nie wszystkie kwiaty zakwitają razem”
        Remigiusz Kwiatkowski

Szanowni Państwo!
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej oraz Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Jana Długosza w Częstochowie
zapraszają
na Międzynarodową Konferencję Naukową na temat:

      EDUKACJA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM
    WIEKU SZKOLNYM WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2011 roku w Bielsku-Białej.

            Wybór tematu konferencji został podyktowany refleksjami nad kształtem współczesnej oświaty i wychowania po 11 latach wdrażania koncepcji integralnej edukacji oraz niepokojami związanymi z kolejnymi przeobrażeniami dotyczącymi zmiany podstawy programowej i wiekowym obniżeniem startu szkolnego dziecka.
          Dostrzegając potrzebę przedyskutowania problemów w zakresie współczesnego oblicza edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji wokół następujących obszarów tematycznych:
1.      Potrzeby małego dziecka a edukacja
2.      Zabawa w rozwoju kompetencji małego dziecka w kontekście zmian programowych
3.      Współczesny nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
4.      Rodzice – trzeci podmiot edukacji
5.      Instytucjonalne ośrodki oświatowe promujące i wspierające rozwój dziecka
Spotkanie organizujemy z nadzieją, że wymiana poglądów i doświadczeń pozwoli na pogłębienie rozumienia zachodzących przemian edukacyjnych i umożliwi określenie priorytetowych działań doskonalących pracę przedszkoli i szkół.

Komitet Naukowy:                                      Sekretarz Konferencji:
Przewodnicząca Komitetu Naukowego             dr Cecylia Langier
dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał                                                                                               
Członkowie:                                                            
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs                           
dr hab. prof. AJD Andrzej Gofron                                                                          
dr hab. prof. AJD Urszula Ordon                                                                               
dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska          
dr hab. prof. UŚ Jacek Warchala                          
dr hab. prof. UŚ Alina Szczurek-Boruta                               
dr hab. prof. UKSW Jerzy Kułaczkowski                
mgr Józef Mamorski                                              
dr Cecylia Langier                                                    
dr Ewa Kochanowska                                    
dr Maria Królica
dr Anna Pękala
dr Edyta Skoczylas-Krotla
dr Aleksandra Minczanowska
dr Mieczysława Materniak            
                                                                                            
Komitet Organizacyjny:
mgr Jolanta Klajmon
mgr Tadeusz Łyszczek
dr Ewa Kochanowska
dr Anna Pękala
dr Aleksandra Minczanowska
mgr Czesława Manowska
mgr Renata Mikołajczyk
               
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.